NHỮNG LƯU Ý KHI LÀM HỘ CHIẾU

Đọc trước thủ tục

Bạn cần đọc bài viết này để nắm rõ thủ tục trước khi bắt đầu làm hộ chiếu: Thủ tục làm hộ chiếu

Đích thân thực hiện

Người làm hộ chiếu trực tiếp đi nộp và lấy, chúng tôi không nhận việc nộp thay hoặc lấy thay.

Không cần xác nhận địa phương

Đơn xin cấp hộ chiếu không cần xác nhận của phường, xã nếu bạn có hộ khẩu thường trú.